Barnabætur

Barnabætur eru til þess ætlaðar að létta undir með barnafólki og jafna stöðu þess. Ákveðin upphæð er greidd til foreldra með hverju barni fram að 18 ára aldri.


Reiknivél til að áætla barnabætur og almennar upplýsingar á vef RSK

Barnabætur

  • Með hverju barni innan 18 ára aldurs greiðast tekjutengdar barnabætur.
  • Ekki þarf að sækja um barnabætur.
  • Upphæð barnabóta fer eftir tekjum foreldra, hjúskaparstöðu og barnafjölda.
  • Skattayfirvöld annast útreikning barnabóta sem grundvallast á skattframtali.
  • Hafi foreldrar skilið að skiptum greiðast barnabætur því foreldri sem barnið hefur lögheimili hjá.
  • Barnabætur eru greiddar út ársfjórðungslega. 1. febrúar, 1. maí, 1. júlí og 1. október.
  • Barnabætur eru greiddar út af Fjársýslu ríkisins. Þær teljast ekki til tekna og eru ekki skattskyldar. Barnabætur má ekki taka upp í skattaskuldir einstaklinga.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir