Fara beint í efnið

Samfélag og réttindi

Rafrænt gagnasafn

Tilkynning um rafrænt gagnasafn

Afhendingarskyldum aðilum ber skylda til að tilkynna öll rafræn gagnasöfn sem þeir nota til opinbers skjalasafns, sbr. reglur um tilkynningu, samþykkt og skil á rafrænum
gagnasöfnum afhendingarskyldra aðila
.

Afhendingarskylda til Þjóðskjalasafns

Afhendingarskyldir aðilar eru skilgreindir í lögum um opinber skjalasöfn. Þeir aðilar sem tilheyra stjórnsýslu ríkisins afhenda skjöl til Þjóðskjalasafns Íslands. Það á einnig við um þá sem heyra undir stjórnsýslu sveitarfélags ef sveitarfélagið rekur ekki héraðsskjalasafn á eigin vegum eða á ekki aðild að slíku safni.

Tilkynning rafræns gagnasafns

Ákvæði um tilkynningu rafrænna gagnasafna er til þess að Þjóðskjalasafn Íslands geti metið og í framhaldinu úrskurðað hvort og hvaða upplýsingar sem eru geymdar í rafrænum gagnasöfnum afhendingarskyldra aðila skuli afhenda til langtímavarðveislu. Ef Þjóðskjalasafn metur upplýsingar í rafrænu gagnasafni vera varðveisluverðar til lengri tíma skulu þær afhentar samkvæmt reglum um afhendingu á vörsluútgáfum gagna úr rafrænum gagnakerfum afhendingarskyldra aðila.

Tilkynna skal rafræn gagnasöfn að minnsta kosti þremur mánuðum áður en þau eru tekin í notkun. Ef rafrænt gagnasafn hefur þegar verið tekið í notkun skal tilkynna það eins fljótt og auðið er.

Nánar um rafræna skjalavörslu á vef Þjóðskjalasafns

Tilkynning um rafrænt gagnasafn