Um öryggi og persónuvernd á vefnum Ísland.is

  • Vefurinn Ísland.is notar Modernus og Google Analytics til vefmælinga.
  • Við hverja komu inn á Ísland.is eru nokkur atriði skráð, svo sem tími og dagsetning, leitarorð, frá hvaða vef er komið og gerð vafra og stýrikerfis. Þessar upplýsingar má nota við endurbætur á vefnum og þróun hans, t.d. um það efni sem notendur sækjast mest eftir o.fl. Engar tilraunir eru eða verða gerðar til að komast yfir frekari upplýsingar um hverja komu eða tengja saman við aðrar persónugreinanlegar upplýsingar.
  • Það er stefna Ísland.is að nota svokallaðar kökur* sparlega og með ábyrgum hætti. Notendum er bent á að þeir geta stillt vafra sinn þannig að hann láti vita af kökum eða hafni þeim með öllu.
  • Á vefnum er stundum vísað á vefi stofnana, félagasamtaka og fyrirtækja. Ef notandi heimsækir slíka vefi gilda þær reglur um öryggi notenda sem settar hafa verið af viðkomandi stofnun, félagasamtökum eða fyrirtæki.
  • Ekki er borin ábyrgð á efnisinnihaldi eða áreiðanleika þeirra vefja utan stjórnarráðsins sem vísað er í né merkir vísunin að Ísland.is styðji eða aðhyllist nokkuð sem þar kann að koma fram.

* „cookies“ - sérstök skrá sem komið er fyrir á tölvu notanda sem heimsækir viðkomandi vef og geymir upplýsingar um heimsóknina.