Starfsleyfi fyrir hótel- og veitingarekstur

Almennar upplýsingar

Umsækjandi skal beina umsókn sinni til heilbrigðiseftirlits í viðkomandi sveitarfélagi og gefa viðeigandi upplýsingar um sjálfan sig, tegund og umfang starfseminnar. Heilbrigðiseftirlit getur óskað eftir frekari upplýsingum ef þörf krefur.

Skilyrði leyfis

Starfsleyfisskilyrði fyrir hótel

Starfsleyfið gildir aðeins í húsnæði og á athafnasvæði sem tilgreind er í starfsleyfinu. Húsnæði skal hafa hlotið samþykki byggingarnefndar í viðkomandi sveitarfélagi.

Umsóknareyðublað

EUGO-017 Umsókn um rekstrarleyfi til sölu gistingar og/eða veitingu veitinga
EUGO-029 Starfsleyfi til heilbrigðiseftirlitsins