Fara beint í efnið

Fjölskylda og velferð

Beiðni um úrskurð vegna utanlandsferðar barns

Beiðni um úrskurð um utanlandsferð barns

Óheimilt er að fara með barn úr landi nema báðir forsjáraðilar þess samþykki ferðalagið. 

Best er að foreldrar nái samkomulagi um utanlandsferð barns en í ágreiningarmálum má óska má eftir úrskurði sýslumanns. Er það gert til að tryggja að ekki verði brotið á réttindum barnsins til að eiga möguleika á þátttöku í skipulögðu fríi eða ferðalagi til útlanda með öðru forsjárforeldri sínu.

Fylgigögn

Ferli úrskurðarmála

Beiðnin skal send sýslumanni eins tímanlega og kostur er. Málsmeðferð getur tekið 4 vikur eða lengur, þar sem atvik geta verið ólík. Ekki er víst að hægt sé að úrskurða í máli fyrir áætlaða ferð barnsins. Skortur á nauðsynlegum og umbeðnum gögnum og upplýsingum munu tefja meðferð málsins. 

Þegar beiðni er komin inn til sýslumanns, er hitt foreldrið eða forsjáraðilinn látinn vita og gefinn kostur á að greina frá afstöðu sinni. Báðir aðilar geta óskað eftir viðtali við fulltrúa sýslumanns vegna málsins. 

Náist ekki samkomulag kveður sýslumaður upp úrskurð og beiðnin er annaðhvort samþykkt eða henni hafnað. 

Við ákvörðun sýslumanns er meðal annars litið til tilgangs ferðar, tímalengdar og áhrifa á umgengni (sjá 2. mgr. 51. gr. a barnalaga). Einnig er sérstaklega metið hvort hætta sé á að ekki verði snúið með barnið aftur til baka. 

Kæruréttur

Heimilt er að kæra úrskurð sýslumanns til dómsmálaráðuneytisins innan tveggja mánaða frá dagsetningu hans. Niðurstaða sýslumanns stendur óbreytt á meðan kæra er til meðferðar innan ráðuneytisins, nema sérstaklega sé kveðið á um annað í úrskurðinum.

Flutningur barns til útlanda

Ágreiningur um ferðalög til útlanda þykir allt annars eðlis en ágreiningur um að barn flytji til annars lands. Ef lögheimilisforeldri vill flytja með barn úr landi án samþykkis hins foreldrisins þykir rétt að dómstólar leysi þann ágreining sem myndi þá kalla á dóm um fyrirkomulag forsjárinnar. 

Beiðni um úrskurð um utanlandsferð barns

Sýslumenn

Sýslu­menn